Trzy sygnały z Warszawy. Patriotyczna polityka zagraniczna

Jak dotąd wszelkie impulsy dezintegracyjne pochodziły z centrum Unii Europejskiej. Choćby koncepcja „Europy dwóch prędkości” jest w swej istocie dezintegracyjna – mówi prof. Krzysztof Szczerski. Rozmawia Wojciech Mucha

Po wizycie prezydenta Donalda Trumpa i szczycie Trójmorza z Warszawy popłynął sygnał. Ale jaki on jest dla Polski, Europy i świata?
Można mówić o trzech istotnych sygnałach. Po pierwsze, Zachód powinien powrócić do korzeni i spojrzenia na siebie jako na wspólnotę cywilizacji, a nie wyłącznie grupę interesów. Jeżeli zachodni świat ma przetrwać, musi odbudować się jako wspólnota cywilizacyjna według modelu klasycznego,
[pozostało do przeczytania 89% tekstu]
Dostęp do artykułów: