Organizowanie narodowej wyobraźni. Spory wokół wystawy „Historiofilia”

„Narodowy artysta organizuje wyobraźnię, jak na przykład polityk narodowy organizuje siły stanu” – na ten fragment „Promethidiona” Cypriana Kamila Norwida powołał się Piotr Bernatowicz, dobierając panelistów debaty towarzyszącej wystawie „Historiofilia”.

Według niego artyści nadal spełniają zadanie nakreślone przez wieszcza, chociaż „główny nurt sztuki współczesnej w Polsce dąży raczej do przeorganizowania wyobraźni tak, aby przestała stanowić element budujący wspólnotę, a Polacy rozpłynęli się w transnarodowej, utopijnej społeczności różnorodnych podmiotów”.

Czy artysta powinien cokolwiek i czy trzeba organizować wystawy tak, aby utrwalały
[pozostało do przeczytania 78% tekstu]
Dostęp do artykułów: