Dziennikarze wierzą w fake news (często)

O tym, jak nieprawdziwe informacje postrzegane są przez licealistów, pisaliśmy w ubiegłym tygodniu. Jak się jednak okazuje, nie lepiej jest wśród… polskich dziennikarzy.

Badanie polskich dziennikarzy zostało zrealizowane w kwietniu br. przez Instytut Badawczy ARC Rynek i Opinia. Ankieta obejmowała dziennikarzy z różnych typów mediów, zarówno lokalnych, jak i ogólnokrajowych, drukowanych i elektronicznych. Wyniki są cokolwiek zastanawiające. I tak:

1. Niemal 50 proc. ankietowanych deklaruje, że w ostatnim miesiącu uwierzyli w fałszywą informację.

2. Ponad 4 na 10 dziennikarzy spotyka się z fejkami od kilku razy w tygodniu do nawet kilku razy w ciągu dnia.

3. Dane polscy dziennikarze sprawdzają w Internecie oraz wśród ekspertów.

4. 9 na 10 badanych wyraża opinię, że skala fake news będzie się powiększać.

5. A skąd się biorą „fajki”? Jako główne powody wymieniane są: presja czasu, konkurencja oraz tabloidyzacja mediów.

6. Czy prawo powinno się zmienić, by skuteczniej walczyć z nieprawdziwymi informacjami? Tylko 23 proc. dziennikarzy uważa, że tak. 73 proc. jest przeciw.

W raporcie ani razu nie pojawia się sformułowanie „wojna hybrydowa”. Brak jest także informacji na temat wpływu obcych czynników (państw) na to, z jaką skalą dezinformacji mamy obecnie do czynienia. Czyżby polscy dziennikarze sądzili, że dezinformacja bierze się jedynie z lenistwa, chęci zaistnienia lub niewiedzy? Aż trudno w to uwierzyć. Szczególnie jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że mocarstwa ościenne – z Rosją na czele (o tej również próżno szukać informacji w raporcie) – nie ustają w kreowaniu „alternatywnej rzeczywistości”. Cóż, jeśli jednak niemal 50 proc. ankietowanych dziennikarzy przyznaje, że tylko w ostatnim miesiącu uwierzyli w fałszywą informację, to czego tu wymagać? Jakie recepty wskazują pracownicy mediów? Edukację. No tak, ale tu chyba najlepiej zacząć od siebie.
...
[pozostało do przeczytania 31% tekstu]
Dostęp do artykułów: