Strategia rosyjskiej dezinformacji
Rosja przygotowuje się do totalnej wojny informacyjnej ze światem, zaplanowanej na wiele lat.

Fundacja Centrum Analiz Propagandy i Dezinformacji opublikowała ważny raport, dotyczący podpisanego na początku maja przez Władimira Putina dekretu „O strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Federacji Rosyjskiej na lata 2017–2030”. Jak dowodzi CAPiD, głównym celem strategii wymienionym w dokumencie jest „stworzenie warunków dla kształtowania w Federacji Rosyjskiej społeczeństwa wiedzy”. Można jednak wnioskować, iż Rosja przygotowuje się do totalnej wojny informacyjnej ze światem, zaplanowanej na wiele lat, a aspekt defensywny tej wojny będzie stanowił jej kluczową rolę.

Wśród priorytetów nowej strategii wymieniono: zapewnienie obywatelom prawa dostępu do informacji; zapewnienie swobody wyboru źródeł pozyskiwania wiedzy przy pracy z informacją; ochronę tradycyjnych i przyjętych przez obywateli (innych niż cyfrowe) form pozyskiwania towarów i usług; priorytet tradycyjnych rosyjskich wartości duchowych i norm moralnych oraz przestrzeganie norm zachowania opartych na tych wartościach przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i komunikacyjnych; zapewnienie legalności i rozsądnej konieczności przy zbieraniu, gromadzeniu i przekazywaniu informacji o obywatelach i organizacjach; zapewnienie ochrony państwowej interesów obywateli rosyjskich w sferze informacji.

Założenia są niejasne i można spodziewać się, że tak też będą interpretowane. Rosjanie przekonują, że chodzi m.in. o rozwój przestrzeni informacyjnej oraz infrastruktury komunikacyjnej Federacji Rosyjskiej oraz ochronę interesów państwa w zakresie gospodarki cyfrowej. To jednak, zdaniem analityków, jedynie zasłona dymna. Całość dokumentu dość jasno pokazuje, że Putin ma chrapkę na kontrolowanie Internetu w nieznanej dotąd skali oraz wypieranie z Rosji zagranicznych mediów. Równolegle mowa jest o „popularyzacji języka rosyjskiego na świecie”. W dokumencie...
[pozostało do przeczytania 39% tekstu]
Dostęp do artykułów: