Cisi, skuteczni i wierni ojczyźnie. O armii, misjach zagranicznych oraz szkoleniu przyszłych specjalsów

Współczesny komandos to nie uzbrojony po zęby Rambo, lecz wyszkolony i wyedukowany specjalista, obsługujący zaawansowany technologicznie sprzęt, warty miliony złotych – z st. chor. Adamem Kraszewskim z Jednostki Wojskowej Komandosów w Lublińcu rozmawia Konrad Wysocki.

Jak w skrócie można scharakteryzować misję Jednostki Wojskowej Komandosów?

JWK w Lublińcu, podobnie jak wszystkie jednostki Wojska Polskiego, ma przede wszystkim bronić niepodległości naszego kraju. Następnym zadaniem jest wywiązywanie się ze zobowiązań sojuszniczych, wynikających m.in. z członkostwa RP w NATO i Unii Europejskiej.  JWK nie ogranicza się do jakiegoś
[pozostało do przeczytania 89% tekstu]
Dostęp do artykułów: