Majówki „Promienistych”. Samokształtowanie się patriotycznej młodzieży

Mniej znany w naszej historii, a przecież niezwykle ważny jest XIX-wieczny epizod „majowy” wileńskiego, intelektualnego ruchu patriotycznego. Mowa o „Promienistych” i ich majówkach, które na 10 lat przed Powstaniem Listopadowym zapoczątkowały powstanie Towarzystwa Filaretów.


Patriotyczne majówki „Promienistych” to swego rodzaju pomost prowadzący do utworzenia przez Filomatów towarzystwa, które podzielone na sekcje naukowe, koncentrowało się na działalności naukowej i kulturalnej, mającej na celu budowę świadomego, narodowego ducha polskich studentów.

Promienie Tomasza Zana
W gronie Filomatów byli m.in. Józef Jeżowski (
[pozostało do przeczytania 83% tekstu]
Dostęp do artykułów: