Cześć i chwała bohaterom!

Liczbę żołnierzy ze wszystkich organizacji i grup konspiracyjnych szacuje się na 180 tys. To ich pamięć uczczono 1 marca.

1 marca obchodziliśmy po raz siódmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Mimo iż chciano ich na zawsze wymazać z historii Polski, pamięć o nich żyła i żyje w sercach Polaków. Inicjatywę ustawodawczą w sprawie uchwalenia nowego święta podjął w 2010 r. śp. prezydent Lech Kaczyński. Uzasadnienie dołączone do projektu ustawy głosiło, że ustanowienie święta „jest wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji patriotycznych, za krew przelaną w obronie
[pozostało do przeczytania 85% tekstu]
Dostęp do artykułów: