Baza dobrobytu Polaków. Przyszłość nas wszystkich

Rynek kapitałowy to paliwo dla gospodarki – z Waldemarem Markiewiczem, prezesem Izby Domów Maklerskich, rozmawia Paweł Woźniak.


Jak rynek kapitałowy może wspomóc budowę zamożności Polaków?
Przede wszystkim sprzyja wzrostowi gospodarczemu, co przekłada się na dobrobyt obywateli. Rynek kapitałowy, w znacznie większym stopniu niż banki, finansuje rozwój firm innowacyjnych. Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju zakłada wzrost produktywności polskiej gospodarki. To niezbędne, abyśmy byli konkurencyjni w Europie i na świecie. Polskie przedsiębiorstwa mają produkować towary wyżej przetworzone, nie być montowniami dla światowych
[pozostało do przeczytania 71% tekstu]
Dostęp do artykułów: