Wręczyliśmy Nagrodę Klubów „GP”

Na uroczystej Gali Strefy Wolnego Słowa wręczono tytuł Człowieka Roku Klubów „Gazety Polskiej” za rok 2016. Nagrodę otrzymała Pani Premier Beata Szydło. Dziękuję wszystkim członkom Klubów „GP”, którzy tak licznie uczestniczyli w tym wydarzeniu, ważnym dla całego środowiska Strefy Wolnego Słowa. Laudację wygłosili: przewodnicząca klubu „GP” w Paryżu Mirosława Woroniecka, przewodniczący klubu „GP” w Nowym Jorku Maciej Rusiński oraz niżej podpisany.

Szanowne Panie, Szanowni Panowie!
Coroczna nagroda Człowieka Roku Klubów „Gazety Polskiej” to wyróżnienie wyjątkowe, przyznawane osobom, które w szczególny sposób zasłużyły się dla Polski i Strefy Wolnego Słowa. To nagroda od członków ponad 400 klubów „Gazety Polskiej”, czytelników i sympatyków Strefy Wolnego Słowa. Co ważne, nie przyznaje jej żadne gremium, lecz ludzie, którzy swoją codzienną pracą udowadniają swoją miłość do Polski. Każdy klub ma tylko jeden głos, dlatego klubowicze z rozwagą podejmują decyzję poparcia swojego kandydata. Czasami w klubach trwa wielotygodniowa dyskusja, na kogo oddać głos.
Po raz 9. kluby „Gazety Polskiej” wybrały Człowieka Roku – tym razem za rok 2016.

Szanowne Panie, Szanowni Panowie.
Mam ogromny zaszczyt powiadomić, że decyzją członków klubów „Gazety Polskiej” laureatką nagrody przyznawanej przez nasze środowisko została Pani Premier Beata Szydło.

Szanowna Laureatko, Szanowni Państwo!
Obserwując codzienną pracę Pani Premier, można wręcz stwierdzić, że jej sposób kierowania rządem będzie w przyszłości przykładem dla innych. A nasze nadzieje na „dobrą zmianę” dla Polski spełniają się na naszych oczach. Takie programy rządu jak: Rodzina 500 plus, Mieszkanie plus, podniesienie płacy minimalnej, podwyższenie najniższych emerytur, wprowadzenie zakazu odbierania rodzinom dzieci z powodu biedy, powrót do poprzedniego wieku emerytalnego i wprowadzenie prawa ułatwiającego ściąganie alimentów, ale też najniższe od 25 lat...
[pozostało do przeczytania 69% tekstu]
Dostęp do artykułów: