Konsolidacja na wzór militarnych potęg

Po kilku miesiącach prac badawczych na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach eksperci Polskiego Lobby Przemysłowego opracowali raport końcowy, poświęcony konsolidacji przemysłu obronnego RP na wzór modeli obowiązujących m.in. w USA, Wielkiej Brytanii, Francji i Niemczech. Ewentualne wdrożenie wniosków z opublikowanego pod koniec stycznia br. dokumentu będzie zależało teraz od Ministerstwa Obrony Narodowej

Raport pt. „Konsolidacja polskiego przemysłu obronnego w warunkach konkurencyjnego europejskiego rynku uzbrojenia” pod kierownictwem prof. nadzw. dr. hab. Pawła Soroki – profesora UJK w Kielcach oraz koordynatora Polskiego Lobby Przemysłowego (PLP) przedstawia uwarunkowania polskiego przemysłu obronnego na tle procesów konsolidacji realizowanych w Europie i na  świecie. Eksperci, po zapoznaniu się z modelami przemysłów obronnych funkcjonującymi m.in. w USA, Francji i Niemczech, sformułowali wnioski i rekomendacje, których uwzględnienie może polepszyć wykorzystanie potencjału polskiego przemysłu obronnego. – Polska jest jednym z niewielu krajów NATO aspirujących do utrzymywania potencjału obronnego na poziomie umożliwiającym odgrywanie znaczącej roli na arenie międzynarodowej, w którym nie istnieje jednolity system zarządzania przemysłem produkującym uzbrojenie, remontami tego uzbrojenia, zapleczem naukowo-badawczym, a także zakupami sprzętu wojskowego i realizacją umów offsetowych – podkreślali latem ub.r. eksperci PLP, pracujący nad końcowym raportem poświęconym temu zagadnieniu.

Dobry początek
W końcowym dokumencie opublikowanym pod koniec stycznia br. czytamy, że proces konsolidacji przemysłu obronnego RP rozpoczął się m.in. wraz z włączeniem wielu podmiotów tego sektora do Polskiej Grupy Zbrojeniowej SA. Eksperci pozytywnie oceniają ten krok, jednak ich zdaniem jest to dopiero początek długiej i trudnej drogi, a faktyczny postęp w konsolidacji blokowany jest m.in. przez brak chronologii...
[pozostało do przeczytania 58% tekstu]
Dostęp do artykułów: