Laur dla Aecjusza

Tom „Dlaczego toniemy” zawiera dramatyczny, a zaraz erudycyjny obraz upadku cywilizacji Zachodu. Zachodu, który odciął się od korzeni i stał się bezbronny wobec wyzwań, jakie rzucają mu inne cywilizacje – np. chińska czy muzułmańska. Kasandryczne tony kreują go na współczesnego Aecjusza, nazwanego przed laty przez Teodora Parnickiego ostatnim Rzymianinem. Choć ów wódz był człowiekiem czynu, a nie intelektualistą. Tych w V w. zabrakło. Jęczmyk jest świadomy nie tylko nieuchronnego nadejścia barbarzyńców, ale w dodatku zestawia katalog przyczyn ułatwiających to przyjście. Większość znamy już z czasów antyku – upadek demograficzny, do którego przyczyniała się łatwość rozwodów i aborcji, kryzys kultury i myślenia państwowego, którego młode chrześcijaństwo nie mogło i nie chciało ratować, do tego libertynizm moralny i homoseksualizm klas odpowiadających za kształt świata, słowem – kryzys tożsamości. Mieszkańcy Imperium stracili świadomość, kim są i dokąd zmierzają. Rzymianami być przestali, chrześcijanami (w dodatku podzielonymi na liczne schizmy) dopiero się stawali.

Zdaniem Jęczmyka, główna linia podziału w świecie gasnącego Zachodu biegnie pomiędzy zwolennikami prawa naturalnego i prawa stanowionego. Coraz większe sukcesy tego drugiego, z całym bogactwem towarzyszącej mu dowolności (co zakazane jednego dnia, następnego może zostać większością głosów zmienione na dopuszczalne), stanowią najsilniejszy cios w ład świata. Od Wielkiej Rewolucji Francuskiej prawo stanowione pada łupem eksperymentatorów, którzy twierdzą, że potrafią stworzyć bez pomocy Boga raj na ziemi, a stwarzają nieuchronnie – gułag, łagier czy aksamitne więzienie poprawności politycznej.

Czy Jęczmyk w swoich wizjach jest pesymistą? W krótkim dystansie czasowym zapewne tak, gdy ubolewa nad straconymi szansami Polski, na naszych oczach wyrzekającej się roli chorążego rechrystianizacji Europy i świata, który przewidział dla niej Jan Paweł II. Ale natura nie znosi próżni. Kto wie,...
[pozostało do przeczytania 12% tekstu]
Dostęp do artykułów: