Rząd Prus Południowych czy Priwislinskiego Kraju?

Łatwość, z jaką współczesna targowica uzyskuje zgodę większości Polaków na rezygnację z suwerenności, każe zastanowić się nad prawdziwością mitu narodowego zrywu niepodległościowego nie tylko w 1980 r., ale i w 1918 r. Czy tekst Marszu Pierwszej Brygady krzywdzi „milczącą większość”, czy raczej wskazuje na konieczność zamachu stanu jako jedynej drogi ratowania państwa? Jest prawdopodobne, że gdyby nie ratująca polski patriotyzm decyzja Piłsudskiego z maja 1926 r., pomimo jednoczącego naród zwycięstwa nad bolszewizmem w 1920 r. Polska nie przetrwałaby Wielkiego Kryzysu.

A przecież dopiero potem polskość poddana została eksterminacji przez Niemcy i Rosję. Czy niemiecko-sowieckie eugeniczne ludobójstwo na Polakach spełniło nadzieje zbrodniarzy? Niestety, tak. Mieli rację ci, którzy o nowej Polsce mieli do powiedzenia tyle, że „najlepsi zginęli”. Choć jeszcze bardziej radykalnie eugeniczną politykę Niemcy zastosowali wobec Żydów, to obejmowała ona mniejszość diaspory, podczas gdy terrorowi niemiecko-sowieckiemu poddana została absolutna większość Polaków.

Zginęli w czasie wojny i po wojnie, wyjechali i nie powrócili, ale nawet ci, którzy cudem przeżyli, zostali poddani innej formie eugeniki – już nie gestapowskiej, enkawudowskiej i ubeckiej, lecz „hodowli nowego człowieka” w warunkach „realnego socjalizmu”. Eliminację „szkodliwego materiału ludzkiego” przeprowadzano już nie przez egzekucje, lecz przez eliminację patriotyzmu polskiego, spychając twórczy czynnik narodowy na dno hierarchii politycznej, społecznej i gospodarczej.

System komunistyczny – bardziej totalny niż niemiecki, bo władający całością życia gospodarczego – wypracował metody ustanawiające, jako nowe elity, ludzi i środowiska obywatelsko zbarbaryzowane i chętne do służby sowietyzmowi. Symbolem tych metod niech będzie stawianie dzieci ofiar Katynia przed wyborem – dać się zwerbować przez UB/SB, czy stracić szanse na znośne życie i jakąkolwiek karierę. Nie sposób potępić...
[pozostało do przeczytania 44% tekstu]
Dostęp do artykułów: