Wieści z UE

CDU opowiedziała się za traktatowym umożliwieniem dobrowolnego wyjścia ze strefy euro kraju „niezdolnego do spełnienia finansowych wymagań UE”. Chadecy postulują też: wprowadzenie we wszystkich eurokrajach granicy dozwolonego długu państwa, a także umieszczenie w traktatach UE zasad dotychczasowego Paktu Stabilności i Wzrostu, za którego łamanie groziłaby odpowiedzialność danego państwa przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości.

W związku z rosnącą w Niemczech falą krytyki coraz bardziej niedemokratycznego charakteru władz UE chadecy opowiedzieli się za bezpośrednimi wyborami szefa Komisji Europejskiej. Kongres CDU wyraził też stanowczy sprzeciw wobec brukselskich planów
[pozostało do przeczytania 40% tekstu]
Dostęp do artykułów: