Anna Gembicka

Kryzysy pokazują nasze prawdziwe oblicze. Unaoczniają też, że pewne pojęcia, wartości i postawy są ponadczasowe.  Chyba nikt nie ma już dziś wątpliwości, że koronawirus jest opisywanym przez Nassima Nicholasa Taleba  „czarnym łabędziem”, czyli nieprzewidywalnym i nagłym zdarzeniem zmieniającym radykalnie naszą rzeczywistość w wielu wymiarach. Rok 2020 z pewnością zaznaczy się jako kamień milowy w najnowszej historii i będzie wymieniany obok takich wydarzeń jak atak terrorystyczny na World Trade Center w 2001 roku czy upadek banku Lehman Brothers w 2008 roku.  Obecnie cały świat wchodzi w kryzys gospodarczy, zmienia się też – na jak długo, tego naprawdę nie wiemy – nasze codziennie życie. „Czarny łabędź” ma jednak to do siebie, że może nieść ze sobą nie tylko negatywne,...
Poprawa infrastruktury to nie tylko polepszenie komfortu podróżowania Polaków, lecz przede wszystkim inwestycja w rozwój gospodarczy i społeczny. Możliwość dotarcia do miasta i dostępu do edukacji, pracy czy rekreacji nie może być przywilejem dla nielicznych, lecz powinna być podstawowym prawem wszystkich Polaków. Gdyby zrobić statystykę najczęściej używanych przez polityków Prawa i Sprawiedliwości słów, to jedno z najwyższych miejsc zająłby wyraz: „rozwój”. Mamy opracowaną przez Mateusza Morawieckiego Strategię Odpowiedzialnego Rozwoju, mamy Ministerstwo Finansów, Inwestycji i Rozwoju, wreszcie – mamy różne rządowe programy rozwoju poszczególnych sektorów. Pozytywne podejście do uprawiania polityki i skuteczność w jej realizowaniu jest w Polsce nowością. Niestety rządy PO-PSL były...
Przebój „Małomiasteczkowy” Dawida Podsiadło nuciła i w zasadzie nuci do dziś cała Polska. Popularność hitu wcale nie dziwi. Muzyka oczywiście broni się sama, ale zwracają uwagę tytuł i tekst. Utwór został uznany za „hymn ludzi z małych miasteczek”, a tych w Polsce nie brakuje. Polska, wbrew obrazom wtłaczanym nam przez większość seriali telewizyjnych, nie jest krajem metropolii. Taka interpretacja hitu okazała się później błędna i została zdementowana przez artystę, jednak taki odbiór tekstu przez Polaków wcale nie dziwi – mogli oni pomyśleć, że skoro Podsiadło pochodzi z Dąbrowy Górniczej, to z pewnością „małomiasteczkowość” zna z autopsji. Jego rodzinne miasto zostało opisane w dotyczącym Zagłębia Dąbrowskiego reportażu pt. „Ziemia jałowa”. Magdalena Okraska dowodzi w nim, że...