Kibice za bezpieczeństwem

„Celem akcji jest skuteczne przeprowadzenie projektu obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej i wprowadzenie do polskiego systemu prawnego rozwiązań, na które czekają setki tysięcy polskich kibiców i obywateli” – czytamy na stronie kibicezabezpieczenstwem.pl.

Dlatego eksperci Centrum Analiz Fundacji Republikańskiej opracowali projekt ustawy o zmianie ustawy o imprezach masowych i innych ustaw, której uchwalenie pozwoli na wprowadzenie m.in. następujących rozwiązań:

Doprecyzowanie przesłanek, które musi spełniać decyzja wojewody o zakazie przeprowadzenia imprezy masowej i skrócenie terminów, w których rozpatrywane są odwołania od tej decyzji; Eliminacja z polskiego systemu prawnego niekonstytucyjnej instytucji „zakaz klubowy”; Wprowadzenie możliwości skrócenia okresu obowiązywania zakazu stadionowego po upływie 1/3 jego obowiązywania dla osób podejmujących prace społeczne i działania reedukacyjne prowadzone przez wskazane i nadzorowane przez samorząd terytorialny organizacje społeczne; Wprowadzenie obowiązku posiadania karty kibica jako dokumentu uprawniającego do udziału w imprezie masowej; Wprowadzenie konsekwentnego całkowitego zakazu sprzedaży napojów alkoholowych na terenie obiektu, na którym odbywa się impreza masowa; Umożliwienie prowadzenia dopingu z użyciem materiałów pirotechnicznych w modelu duńskim (stowarzyszenie kibiców odpowiedzialne za doping wnosi kaucję, która przepada na pokrycie ewentualnych roszczeń odszkodowawczych); Wprowadzenia obowiązku prowadzenie i finansowania działalności edukacyjnej i sportowej dla klubów sportowych i stowarzyszeń kibiców przez samorządy.

„Mamy na celu zebranie w trakcie 3 miesięcy o wiele większej liczby podpisów niż wymagane ustawowo 100 tysięcy. Liczymy, że do akcji włączą się kibice wszystkich polskich klubów, mający okazję pokazać, że nie są – jak próbują wmawiać rządzący – »bandytami stadionowymi«, ale dbającymi o dobro wspólne i sięgającymi po środki prawne w celu realizacji...
[pozostało do przeczytania 6% tekstu]
Dostęp do artykułów: