Gloryfikator UPA wybiera się do IPN

Inną kontrowersyjną decyzją elektorów było wytypowanie na kandydata do Rady IPN Grzegorza Motyki, sympatyka, a nawet gloryfikatora działań Ukraińskiej Powstańczej Armii. Autor ów jest absolwentem KUL, do 2007 r. był pracownikiem IPN, z którego odszedł skonfliktowany. Napisał kilka publikacji, które zostały oprotestowane przez rodziny pomordowanych Polaków i Żydów oraz środowiska kresowe i kombatanckie. Publikacje te są bowiem bardzo tendencyjne. W niektórych fragmentach przypominają nie mniej tendencyjną twórczość Jana Tomasza Grossa. Jak mówił niedawno jeden z ocalałych z ludobójstwa: „Wart jest Motyka Grossa, a Gross Motyki”.

Szczególnie dotyczy to „Tek edukacyjnych IPN. Stosunki polsko-ukraińskie w latach 1939–1947”, autorstwa tego ostatniego. Ich krytyk, prof. dr hab. Józef Wysocki z Uniwersytetu Wrocławskiego, ceniony badacz historii i kultury Kresów, w liście otwartym do dr. Tomasza Łabuszewskiego z IPN napisał: „4 grudnia 2010 r., w Oddziałowym Biurze Edukacji Publicznej IPN w Warszawie, odbyła się konferencja pt. »Sąsiedzi 1939–1945«. W pierwszej części programu, w godz. 10.00–10.30, miał referat polski obywatel dr hab. Grzegorz Motyka »Stosunki polsko-ukraińskie w latach 1939–1945«. Powiadomienie o konferencji u dołu zawierało uwagę, że wszyscy nauczyciele – uczestnicy konferencji otrzymają bezpłatnie »Tekę Edukacyjną IPN Stosunki polsko-ukraińskie w latach 1939–1947« (...). W związku z powyższym nasuwają się dwa podstawowe pytania: albo Pan, Panie Doktorze, nie zna »Tek« i zawartych w niej kłamstw, eufemizmów, naciągania statystyk, ewidentnych fałszerstw itd., składających się na banderowską interpretację ludobójstwa OUN/UPA, albo też – Pan zna te sprawy. W pierwszym przypadku, nie powinien Pan pełnić tej funkcji, jaką Panu omyłkowo powierzono. W drugim przypadku, staje się Pan aktywnym agitatorem tej interpretacji ludobójstwa OUN/UPA. Proszę zważyć, że p. dr hab. Grzegorz Motyka nigdzie nie ustosunkował się do tylu zastrzeżeń i protestów w...
[pozostało do przeczytania 42% tekstu]
Dostęp do artykułów: