Nowinki ekonomiczne

Koncesje dla Zagłębia Miedziowego

Rozpoczęła się procedura związana z wznowieniem koncesji na wydobycie rud miedzi dla podstawowych złóż zlokalizowanych na terenie Zagłębia Miedziowego k. Lubina. Ministerialne zgody dla KGHM Polska Miedź oznaczać będą możliwość kontynuowania działalności przez kolejnych 50 lat. Starania o koncesje dotyczą kilku obszarów górniczych, na których firma od lat prowadzi działalność górniczą. – Wielkość i jakość zgromadzonych tam zasobów geologicznych umożliwia przy dzisiejszych uwarunkowaniach makroekonomicznych kontynuację rentownej eksploatacji przez kolejnych kilkadziesiąt lat – mówi Cezary Bachowski z KGHM Polska Miedź.
(
[pozostało do przeczytania 44% tekstu]
Dostęp do artykułów: