Kolonizacja ideologiczna

Gdy rozmawiamy o szacunku wobec osób homoseksualnych i stanowisku Kościoła wobec nich, warto pamiętać, że żyjemy w świecie wielkiej ideologicznej wojny

Kilka dni temu warszawski Klub Inteligencji Katolickiej zaprosił mnie na spotkanie poświęcone stosunkowi Kościoła do homoseksualizmu i osób homoseksualnych. Zorganizowano je pod patronatem kard. Kazimierza Nycza, a było ono pokłosiem akcji „Przekażmy sobie znak pokoju”. I właśnie w ramach tego spotkania postanowiłem mówić nie tyle o stosunku do homoseksualizmu i osób homoseksualnych, ile o… sytuacji, w jakiej owa nauka jest (i powinna być) głoszona. A nie jest to sytuacja prosta ani tym bardziej pokojowa.
Pierwszy jej element jest dość oczywisty. Otóż znajdujemy się w środku dość ostrej walki światopoglądowej, cywilizacyjnej, czegoś, co sam Ojciec Święty Franciszek nazywa „kolonizacją ideologiczną”. Część wielkich potęg światowych – w tym, co przyznawał sam Barack Obama w przemówieniu poświęconym polityce zagranicznej, Stany Zjednoczone – prowadzi agresywną politykę narzucania ideologii gender, a także tzw. praw osób homoseksualnych, innym państwom. Wspierają je w tym gigantyczne fundacje, m.in. finansująca polską akcję „Przekażmy sobie znak pokoju” Open Society Foundations Georga Sorosa. Ich cel jest zaś zawsze ten sam – osłabić tradycyjny model rodziny, zastąpić go ideologicznymi konstruktami, czymś, co określa się mianem „małżeństw homoseksualnych”, a co z małżeństwem nie ma nic wspólnego. – To właśnie jest kolonizacja ideologiczna: narzuca się ludziom idee, które nie mają nic z nimi wspólnego. Tak, może z pewnymi grupami, ale nie ze wszystkimi, i kolonizują lud ideą, która zmienia albo chce zmienić pewną mentalność lub strukturę. Podczas Synodu biskupi afrykańscy skarżyli się na to zjawisko, które jest takie samo jak w przypadku niektórych kredytów, gdy [narzucane są] określone warunki. Mówię tylko to, co widziałem – powiedział Franciszek podczas podróży z Manili do Rzymu....
[pozostało do przeczytania 41% tekstu]
Dostęp do artykułów: