Repolonizacja, ale nie za wszelką cenę

PZU potwierdził publicznie nieoficjalne informacje medialne o rozpoczęciu negocjacji w sprawie zawarcia transakcji nabycia w konsorcjum z Polskim Funduszem Rozwoju znacznego pakietu akcji Banku Pekao SA od włoskiej Grupy Uni Credit. Gdyby transakcja się powiodła, oznaczałoby to, że w polskich rękach znajduje się już pokaźny udział aktywów sektora finansowego. Część ekspertów przestrzega jednak przed nieprzemyślanym angażowaniem się polskich instytucji w nabywanie za zbyt wysoką cenę aktywów banków na sprzedaż

Po przejęciu polsko-włoskiego Alior Banku przez Grupę PZU, następnie BPH przez (kontrolowany już przez PZU) Alior Bank, a wcześniej Nordea Banku przez PKO BP, wkrótce może się okazać, że Pekao, drugi pod względem aktywów bank działający w Polsce (w ub.r. z aktywami 169 mld zł), od 1999 r. pozostający pod kontrolą włoskiego giganta Uni Credit, znajdzie się w rękach PZU, w konsorcjum z Polskim Funduszem Rozwoju.
Negocjacje rozpoczęte
Tę ostatnią wiadomość potwierdził ostatnio nasz największy ubezpieczyciel. Z opublikowanego komunikatu wynika, że 28 września br. rozpoczęły się negocjacje zmierzające do „zawarcia transakcji nabycia znacznego pakietu akcji Banku Pekao SA przez PZU SA działające w konsorcjum z Polskim Funduszem Rozwoju SA od Grupy UniCredit”. Przy czym „rozpoczęcie (…) negocjacji z UniCredit nie oznacza, iż transakcja nabycia akcji Banku Pekao SA zostanie zrealizowana. Ponadto, organy PZU SA nie podjęły jeszcze na tym etapie wiążących decyzji w zakresie realizacji potencjalnej transakcji”. Nie wiadomo, o jak duży pakiet udziałów wystawionych przez Włochów chodzi. Być może o całe pozostałe w ich rękach 40,1 proc. (w lecie odsprzedali anonimowym inwestorom jeszcze 10 proc.). Media spekulują, że być może Włosi pozbyliby się mniejszego, 30- bądź 33-proc. pakietu akcji Pekao. Wszystko wskazuje jednak na to, że jego ewentualne nabycie przez PZU oznaczałoby przejęcie kontroli nad tym bankiem.
Przypomnijmy, że...
[pozostało do przeczytania 58% tekstu]
Dostęp do artykułów: