Dla rozwoju Polski Wschodniej

22–23 września 2016 r. w gmachu Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku odbędzie się III Wschodni Kongres Gospodarczy, będący cyklicznym wydarzeniem poświęconym najważniejszym kwestiom dla gospodarki Polski Wschodniej. Składa się nań dwudniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem około 1000 gości z Polski i Europy.  Kongres w Białymstoku jest cykliczną debatą poświęconą rozwojowi  Polski Wschodniej. Tegoroczna jego edycja obejmie m.in....
[pozostało do przeczytania 58% tekstu]
Dostęp do artykułów: