Eksperci o gospodarczym wykorzystaniu wód śródlądowych

W dniach 16–18 czerwca 2016 r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbywać się będą III Międzynarodowe Targi i Konferencje Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej WaterWays EXPO. Jest to jedyne tego typu wydarzenie organizowane w formule targowo-konferencyjnej, umożliwiające prezentację i zaznajomienie się z różnorodnymi aspektami gospodarczego wykorzystania wód śródlądowych.

Konferencja WaterWays EXPO to także okazja do pogłębionego dialogu wszystkich środowisk oraz do zapoznania się z najnowocześniejszymi krajowymi i zagranicznymi rozwiązaniami technologicznymi. WaterWays EXPO to miejsce spotkań administracji rządowej i samorządowej, stowarzyszeń, izb
[pozostało do przeczytania 51% tekstu]
Dostęp do artykułów: