Coraz więcej chętnych do obrony Polski

Jak zapowiada Ministerstwo Obrony Narodowej, jesienią br. rozpocznie się nabór ochotników do służby w Wojskach Obrony Terytorialnej (WOT). Zgodnie z koncepcją, do WOT będą przyjmowani żołnierze zawodowi, rezerwiści oraz cywile. Tworzeniem nowej komórki sił zbrojnych RP zainteresowani są także członkowie organizacji proobronnych, związków strzeleckich oraz weterani wojenni

Pierwotnie proces naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej planowano rozpocząć w październiku–listopadzie br. Jednak z niedawnej zapowiedzi rzecznika MON Bartłomieja Misiewicza wynika, że zostanie on przyspieszony i rozpocznie się już we wrześniu. Resort obrony ujawnił, że obecnie trwa formowanie sztabów na szczeblu województw i powiatów. Kilka dni temu rozpoczął się również dodatkowy nabór na roczne szkolenia wojskowe dla kandydatów na oficerów. Absolwenci szkolenia, prowadzonego przez Wyższą Szkołę Oficerską we Wrocławiu, będą oddelegowani do służby w ramach tworzonych oddziałów WOT, podlegających Sztabowi Generalnemu WP.
Wyszkoleni najbardziej pożądani
Nie da się ukryć, że największą wartość dla oddziałów Obrony Terytorialnej będą stanowić osoby bardzo dobrze wyszkolone lub z wojskową przeszłością. W tym kontekście strategiczną pozycję zajmują stowarzyszenia proobronne, takie jak Legia Akademicka, podejmujące działania na rzecz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego. – Wspieramy budowę systemu Obrony Terytorialnej w Polsce. Z uwagą śledzimy pojawiające się koncepcje i pomysły. Członkowie naszej organizacji w liczbie kompanii (60–110 wojskowych) zgłosili wstępnie swoją gotowość w Wojskowych Komendach Uzupełnień – mówi „GP” Karol Wojtaszek, prezes zarządu Legii Akademickiej. – Z zadowoleniem dostrzegamy rosnące zainteresowanie wykorzystaniem potencjału organizacji proobronnych, również w zakresie Obrony Terytorialnej, oraz coraz lepsze zrozumienie specyfiki tzw. trzeciego sektora przez Ministerstwo Obrony Narodowej – dodaje Wojtaszek w rozmowie z „GP...
[pozostało do przeczytania 58% tekstu]
Dostęp do artykułów: