Polskie czarne złoto przed szansą wyjścia z zapaści

Mniejsze zatrudnienie, większa wydajność oraz niższe koszty wydobycia w stosunku do dotychczasowej Kompanii Węglowej mają charakteryzować spółkę Polska Grupa Górnicza (PGG), utworzoną w końcu kwietnia. Ma być ona, zgodnie z zamierzeniami rządu, największym producentem węgla kamiennego w Unii Europejskiej. Od lipca, w miejsce dotychczasowych 11 kopalń, w strukturze PGG znajdzie się pięć, w tym trzy tzw. zespolone. Spowoduje to m.in. znaczące obniżki kosztów funkcjonowania Grupy

Mimo trudnej sytuacji na rynku węgla (utrzymujące się niskie ceny tego surowca) i radykalnej, antywęglowej polityki unijnej premier Beata Szydło zachowuje ostrożny optymizm co do przyszłości PGG. Zdaniem pani premier, podpisane porozumienie o powstaniu PGG „nie rozwiązuje problemu na Śląsku, ale jest początkiem drogi”. Ponadto stanowi „pójście w kierunku wzmacniania bezpieczeństwa energetycznego Polski”. 
Zasady działania PGG
Według ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego, powstanie PGG, która ma zatrudniać 32 tys. osób, oznacza, że uratowane zostanie 100 tys. miejsc pracy na Śląsku.
Ministerstwo Energii podkreśla, że powstanie PGG „spółkom energetycznym gwarantuje dostęp do bogatych zasobów węgla energetycznego, a zaangażowane w nową spółkę pieniądze pozwolą na poczynienie inwestycji zwiększających moce produkcyjne”. 
Inwestorzy Polskiej Grupy Górniczej – przedsiębiorstwa branży energetycznej: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, Energa Kogeneracja, PGNiG Termika, Węglokoks, Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw oraz Towarzystwo Finansowe Silesia – zobowiązali się do wniesienia do PGG kapitału, łącznie ponad 2,4 mld zł. Dodatkowo banki: Alior Bank, Bank BGŻ BNP Paribas, BGK, Bank Zachodni WBK, PKO BP i Węglokoks, zobowiązały się udzielić kredytów oraz objąć obligacje PGG w łącznej kwocie 1,037 mld zł. Spółka będzie musiała je spłacić w trzech transzach w latach 2019–2026. Nowa spółka ma funkcjonować na podstawie biznesplanu...
[pozostało do przeczytania 58% tekstu]
Dostęp do artykułów: