Eksporterzy, kobiety i „Rodzina na swoim”

Kredyty mają ochronę Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE). W przypadku długoterminowych (o wartości co najmniej 1 mln euro, z okresem spłaty powyżej dwóch lat) do 2015 r. planowane jest udzielenie ich na kwotę 5,1 mld zł, a pozostałe 600 mln zł przypadłoby na kredyty krótkoterminowe. Wśród udzielonych bądź znajdujących się w ostatniej fazie rozpatrywania przez BGK znalazły się kredyty dla firm PPH Rolmetal i Zamet – Budowa Maszyn (równowartość ok. 80 mln zł) oraz dla firm Wiedemann Polska i SciTeeX o równowartości ok. 140 mln zł. W najbliższym czasie planowane jest podpisanie kolejnej umowy kredytowej na kwotę ok. 180 mln zł (dla Unibep). Wśród dotychczasowych zgłoszeń kontraktów do finansowania znajduje się budowa fabryki produkującej biopaliwa, sprzedaż systemów nawigacyjnych; budowa galerii handlowej; stworzenie infrastruktury pod hodowlę i ubój trzody chlewnej; dostawa urządzeń służących do obróbki i przechowywania zboża; budowa cukrowni; dostawa palet transportowych i budowa hotelu w jednym z głównych miast Białorusi.

Program ma na celu poprawę pozycji konkurencyjnej polskich eksporterów, zwiększenie wielkości polskiego eksportu poprzez ułatwienie importerom dostępu i uatrakcyjnienie warunków finansowania zakupu polskich dóbr i usług inwestycyjnych. Program nie wskazuje wprost rynków, które będą uprzywilejowane przy wykorzystaniu środków przeznaczonych na finansowanie projektów eksportowych. Biorąc pod uwagę uwarunkowania rynkowe, największe zainteresowanie wsparciem kredytowym eksportu związane jest z eksportem do krajów o tzw. gospodarkach nierynkowych (głównie rynki wschodnioeuropejskie, kraje b. Związku Sowieckiego – Rosja, Białoruś, Ukraina, Kazachstan).

Marek Kłoczko, sekretarz generalny KIG, Zygmunt Kostkiewicz, prezes KUKE, oraz Jerzy Kurella, wiceprezes BGK, którzy uczestniczyli w dyskusji w KIG nt. finansowania polskich eksporterów, podkreślali, że rządowy program jest stosunkowo mało znany przedsiębiorcom,...
[pozostało do przeczytania 72% tekstu]
Dostęp do artykułów: