„Gazeta Polska” diariuszem powstania listopadowego. Część 1

„Gazeta Polska” w początkach grudnia 1830 r. przeobraziła się w diariusz powstania listopadowego. Była dla swego narodu przewodniczką po powstańczej Warszawie, wyrażając patriotyczny entuzjazm, który po pamiętnych wypadkach nocy listopadowej ogarnął cały kraj. Dzięki niej Polacy mogli śledzić przebieg styczniowych obrad sejmu i stać się świadkami aktu detronizacji Mikołaja I. Mogli też zjednoczyć się duchowo z uczestnikami warszawskiej manifestacji na cześć rosyjskich dekabrystów, którzy wystąpili w Petersburgu przeciwko carskiemu despotyzmowi. „Gazeta Polska” przenosiła na pola bitewne pod Stoczkiem, Grochowem, Wawrem, Dębem Wielkim, Iganiami i pozwalała świętować kolejne
[pozostało do przeczytania 97% tekstu]
Dostęp do artykułów: