Powalczymy o wyższe dopłaty dla polskich rolników

Kierownictwa agencji podległych ministrowi rolnictwa przez osiem minionych lat żerowały na polskim rolnictwie. Były to instytucje realizujące politykę, która miała służyć nie państwu i rolnikom, lecz interesom grupy osób. Najpierw wyczyszczono je z kadry, która była niewygodna dla ówczesnej elity partyjnej PSL. Właśnie z tego powodu powstało w Szczecinie Stowarzyszenie Osób Poszkodowanych i Represjonowanych przez ARiMR. PSL opanowało w agencjach podległych resortowi rolnictwa praktycznie wszystkie stanowiska kierownicze

Według doniesień medialnych, Polska mogłaby zostać „ukarana” zmniejszeniem kwoty dopłat bezpośrednich dla rolników ze względu na jej
[pozostało do przeczytania 90% tekstu]
Dostęp do artykułów: