Wieści z UE \ W skrócie

Rumunia obniża stawki VAT – wbrew UE i MFW
W Rumunii od 1 stycznia podstawowa stawka VAT została obniżona z 24 do 20 proc. – za rok ma wynosić tylko 19 proc. A do 9 proc. obniżono m.in. stawki VAT na wiele artykułów spożywczych i dostawy wody. Zmniejszono też podatek od dywidend – z 16 do 5 proc. (przez trzy lata mają być z niego zwolnieni nowi zagraniczni inwestorzy). Wszystkie te posunięcia mają zwiększyć konsumpcję, inwestycje i rumuńską gospodarkę – pomimo krytyki Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Komisji Europejskiej. Te instytucje wzywały władze Rumunii do powiększania podatkowej bazy i podatkowych obciążeń obywateli i firm.
Porozumienie UE z USA w sprawie danych użytkowników internetu
15 grudnia Komisja Europejska i Rada UE doszły do porozumienia z amerykańskimi koncernami w sprawie ochrony danych obywateli UE, korzystających z internetowych usług firm Google, Facebook i innych. Ustalono maksymalną wysokość kar, jakie władze UE będą mogły narzucić tym firmom za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych i prywatności (mają one wynieść do 4 proc. rocznych przychodów firmy). Zgodnie z porozumieniem, dostawcy e-usług zostali też zobowiązani do ułatwiania użytkownikom internetu dostępu do ich danych i wyjaśniania im, jakie dane o nich są zbierane i jak wykorzystywane. Jeśli ta umowa zostanie zatwierdzona przez Parlament Europejski, nowe prawo wejdzie w życie w 2019 r.
Projekt straży granicznej
i przybrzeżnej UE
Komisja Europejska przedstawiła projekt utworzenia stałej straży granicznej i przybrzeżnej obszarów UE. Ta straż miałaby przejąć kontrolę nad zewnętrznymi granicami Unii – nawet w razie sprzeciwu rządu kraju, w którym miałaby działać (!). Plany komisarzy zmierzają do zastąpienia obecnej unijnej agencji Frontex, posiadającej niewielkie kompetencje urzędniczo-koordynacyjne, nowocześnie wyposażonymi i ruchliwymi oddziałami straży granicznej i przybrzeżnej dowodzonymi z Brukseli.
Polska i Węgry zawetowały...
[pozostało do przeczytania 64% tekstu]
Dostęp do artykułów: