Polska Was dziś potrzebuje

Ostatnie tygodnie przyniosły serię niewiarygodnych wręcz ataków na Polskę i legalnie wybrane władze. Organizują je przede wszystkim politycy, którzy w wyniku korupcji i łamania demokratycznych norm zostali zdecydowanie odsunięci przez społeczeństwo od rządzenia państwem.

Otrzymali oni wsparcie niemieckiej dyplomacji zaniepokojonej utratą wpływów w Warszawie. Polska w wyniku nierównoprawnych stosunków z Berlinem traciła rocznie na rzecz ościennego mocarstwa miliardy złotych. Próbowano przerzucić na nas współodpowiedzialność za ofiary II wojny światowej, mimo że to nasz naród został najbardziej dotknięty niemiecką i sowiecką agresją. Poprzednie władze, za cenę milczenia w sprawie gigantycznych nadużyć, zgadzały się na dominację Berlina.
Przez osiem lat rządów PO–PSL prześladowano opozycyjnych dziennikarzy. Większość z nich straciła pracę w publicznych mediach. Prywatne media, tworzone ogromnym wysiłkiem społecznym, które miały odwagę krytykować rząd, były niszczone finansowo, administracyjne, przy pomocy wymiaru sprawiedliwości i służb specjalnych. Na ogromną skalę rozwinięto inwigilację tych mediów. Dziennikarzom i redakcjom urządzano rewizje i podejmowano próby ich zatrzymania. Ekipa rządząca, mimo obietnic, utrzymała restrykcyjne prawo prasowe pochodzące jeszcze z czasów stanu wojennego. Rozwinięto i finansowano niebywały wręcz przemysł pogardy wobec ludzi, którzy mieli odwagę inaczej myśleć niż władza. Bezceremonialnie łamano prawo, a nawet naruszano konstytucję, doprowadzając między innymi do całkowitego zdominowania Trybunału Konstytucyjnego przez partie rządzące.
Dzisiaj Polacy odzyskują swój kraj. Chcą żyć w zgodzie ze wszystkimi, ale dbając przede wszystkim o swoje interesy. Musimy się przeciwstawić rozpętanej nagonce. Przygotowaliśmy listy w pięciu językach, które należy rozsyłać do redakcji i polityków na całym świecie. Listy te są też dostępne na portalu niezalezna.pl. Prośmy o to znajomych i przyjaciół....
[pozostało do przeczytania 94% tekstu]
Dostęp do artykułów: