Polska Was dziś potrzebuje

Ostatnie tygodnie przyniosły serię niewiarygodnych wręcz ataków na Polskę i legalnie wybrane władze. Organizują je przede wszystkim politycy, którzy w wyniku korupcji i łamania demokratycznych norm zostali zdecydowanie odsunięci przez społeczeństwo od rządzenia państwem.

Otrzymali oni wsparcie niemieckiej dyplomacji zaniepokojonej utratą wpływów w Warszawie. Polska w wyniku nierównoprawnych stosunków z Berlinem traciła rocznie na rzecz ościennego mocarstwa miliardy złotych. Próbowano przerzucić na nas współodpowiedzialność za ofiary II wojny światowej, mimo że to nasz naród został najbardziej dotknięty niemiecką i sowiecką agresją. Poprzednie władze, za cenę
[pozostało do przeczytania 97% tekstu]
Dostęp do artykułów: