Polska nie zrezygnuje z węgla

Wymóg dekarbonizacji mylony jest bardzo często z ograniczaniem użycia węgla w energetyce. Tymczasem w kontekście gospodarki energetycznej zjawisko to oznacza zmniejszanie emisji dwutlenku węgla

W ustaleniach z Kioto oraz założeniach „pakietu unijnego 3 x 20” używano pojęcia low emission (zmniejszonej emisji), z czasem pod wpływem różnych środowisk zamieniono je na low carbon (mniej węgla). Celem było ograniczanie emisji CO2 oraz  szkodliwych związków chemicznych i pyłów do atmosfery, a nie rezygnacja z wykorzystania węgla. 
Art. 194 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej stwierdza, że każdy kraj członkowski ma prawo do własnego miksu energetycznego,
[pozostało do przeczytania 81% tekstu]
Dostęp do artykułów: