Polska stawia na zrówn oważony rozwój

Część państw unijnych ma bardzo ambitne cele związane z ochroną klimatu. My staramy się łagodzić to radykalne podejście. Tak, by nie zapominano o naszych zasługach w realizacji tzw. ONZ-owskiego protokołu z Kioto (znacząco z 6 do ponad 30 proc. przekroczyliśmy zakładane w nim zobowiązania do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, a w tym samym czasie dwukrotnie zwiększyliśmy wielkość polskiego PKB), a także o tym, jakie i kto poniósł nakłady związane z ograniczaniem emisji dwutlenku węgla - z Pawłem Sałkiem, wiceministrem środowiska, pełnomocnikiem rządu ds. po  lityki klimatycznej, rozmawia Maciej Pawlak

Jak osiągnąć na świecie równowagę między
[pozostało do przeczytania 89% tekstu]
Dostęp do artykułów: