Wszystko o chrzcie Polski

W przyszłym roku będziemy obchodzić 1050. rocznicę chrztu Polski. To wyjątkowe wydarzenie religijne było też aktem konstytuowania się naszego państwa, kulturowych podstaw naszego narodu i wejściem do wielkie rodziny europejskiej. W związku z tą historyczną rocznicą ukazała się książka prof. Krzysztofa Ożóga „Chrzest Polski. 966”

Chrzest Polski to najważniejsze wydarzenie w dziejach naszego kraju. Dziś często lekceważone lub jedynie zdawkowo zaznaczane w podręcznikach historii. Przez środowiska lewicowo-liberalne wręcz wyśmiewane. Tymczasem to za sprawą tego aktu, którego dokładną datę i miejsce trudno dziś określić, Polska dołączyła do wielkiej rodziny europejskich narodów. To na jego fundamencie zbudowano aksjologiczne podstawy naszej kultury. To on wyznaczył ponad 1000-letnią ścieżkę dziejów naszego państwa. Olbrzymie znaczenie miały okoliczności przyjęcia chrztu, a przede wszystkim to, z czyich rąk go przyjęliśmy. Część słowiańszczyzny przyjęła chrzest z ośrodka bizantyjskiego. Tym samym pozostaje dziś poza linią Huntingtona wyznaczającą limes Cywilizacji Zachodniej. My przyjęliśmy chrzest z rąk zachodnich duchownych. Związaliśmy się tym samym kulturowo z dziedzictwem łacińskiego Rzymu. To wpłynęło na sposób naszego myślenia, język, pismo czy architekturę. Książka „Chrzest Polski. 966” prof. Krzysztofa Ożóga w sposób kompleksowy opisuje okoliczności, w jakich chrzest został przyjęty. Dowiemy się, jak wyglądała słowiańszczyzna, jej wierzenia i zwyczaje. Jak chrześcijaństwo wdzierało się na tereny ówczesnej Polski i jej sąsiadów. Prof. Ożóg opisuje okoliczności polityczne, w jakich chrzest zawarto, oraz społeczne i kulturowe uwarunkowania, które mu towarzyszyły. Prezentuje też pierwsze osiągnięcia chrześcijaństwa w naszym kraju. Nie brakuje również prezentacji pierwszych chrześcijańskich władców Polski i ich politycznego wizjonerstwa. Dowiadujemy się z książki o działalności misyjnej św. Cyryla i Metodego, św. Wojciecha czy biskupów...
[pozostało do przeczytania 51% tekstu]
Dostęp do artykułów: