Sędziowie pojechali jak Ruski przez pole

Na pytanie, czy pełny skład Trybunału ma kompetencje, by występować do swego prezesa o przekazanie sprawy do rozpatrzenia pięciu sędziom, odpowiedź brzmi: jeśli Trybunał uważa się za boga-cara, co wielokrotnie demonstrował, to takie prawo ma. Natomiast jeśli działa na podstawie prawa i w jego granicach, to takiego prawa nie ma – z Jackiem Bąbką, radcą prawnym, prezesem Fundacji Badań nad Prawem, rozmawia Piotr Lisiewicz

Minister Beata Kempa w piśmie do prezesa Trybunał Konstytucyjnego napisała, że jego wyrok w sprawie zgodności z konstytucją ustawy o Trybunale Konstytucyjnym musiał być wydany w pełnym jego składzie, gdyż – co stwierdził wcześniej sam
[pozostało do przeczytania 83% tekstu]
Dostęp do artykułów: