Smoleńsk: nowe otwarcie

IV Konferencja Smoleńska była z dwóch powodów przełomowa. Po pierwsze: otworzył ją list od prezydenta RP, niezwykle pozytywny wobec dotychczasowych wysiłków organizatorów. Po drugie: zgromadzeni naukowcy zgodzili się, że przebieg katastrofy w ogólnym zarysie jest znany i że oficjalne raporty prezentują kłamliwą wersję zdarzeń

Choć czwarte z rzędu spotkanie niezależnych naukowców dążących do wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej odbyło się w cieniu paryskich zamachów, nie wpłynęło to ani na rangę konferencji, ani na poziom przedstawianych referatów. 
Uczeni z polskich i zagranicznych placówek naukowych już po raz czwarty zaprezentowali swoje badania

[pozostało do przeczytania 91% tekstu]
Dostęp do artykułów: