Kiszczak człowiek Jaruzelskiego

Zmarł Czesław Kiszczak, komunistyczny zbrodniarz. Ten szef Zarządu II Sztabu Generalnego LWP i Wojskowej Służby Wewnętrznej, PRL-owski minister spraw wewnętrznych, współautor stanu wojennego, nigdy już nie poniesie żadnej ziemskiej kary

Czesław Kiszczak karierę zaczynał w Austrii, gdzie w czasie II wojny światowej został wywieziony na przymusowe roboty. Jako młody komunista i syn przedwojennego komunisty, po wkroczeniu Sowietów do Austrii, współorganizował milicję, następnie wrócił do Polski, gdzie wstąpił do Polskiej Partii Robotniczej.
Pracował w kontrwywiadzie wojskowym, do którego przyjął go Anatol Fejgin, nawet wśród współpracowników mający opinię
[pozostało do przeczytania 88% tekstu]
Dostęp do artykułów: