Rozwój jest, ale nie długofalowy!

Czy przez ostatnie 25 lat Polska się zmieniała? Jasne że tak. Czy się rozwijała? Pod pewnymi istotnymi względami tak, pod innymi nie. Pokazaliśmy to, przywołując konkretne wskaźniki. Problem jednak należy sformułować inaczej. Czy odrabiamy zapóźnienie cywilizacyjne, które zawdzięczamy panowaniu komunizmu w latach 1944–1989? Czy skracamy dystans do tych krajów, które nadają kształt cywilizacji współczesnej? Tak zazwyczaj się ten problem stawia. I wykorzystuje do pomiaru owego zapóźnienia/dystansu określone, sprawdzone, uznane miary

Jak zazwyczaj mierzone jest owo skracanie dystansu? Można wskazać na rosnące PKB, ale można też (…) zwrócić uwagę, że polskie

[pozostało do przeczytania 84% tekstu]
Dostęp do artykułów: