Wieści Z UE \ W skrócie

Zalew uchodźców i imigrantów zarobkowych
Unijna agencja ds. ochrony granic Frontex poinformowała, że liczba uchodźców i imigrantów, którzy dotarli do granic Unii Europejskiej w lipcu br., była trzykrotnie wyższa niż w tym samym miesiącu roku 2014 i wyniosła 107,5 tys. (w czerwcu br. 70 tys.). W ciągu siedmiu miesięcy tego roku ich liczba osięgnęła 340 tys. (w tym samym okresie 2014 r. było to 123 tys.). Stanowi to „bezprecedensową presję na organy kontroli granic w Grecji, we Włoszech i na Węgrzech”. Według Fronteksu, znaczną większość uchodźców stanowią mieszkańcy ogarniętej wojną Syrii, Afganistanu, Iraku, Erytrei i Nigerii. 
Merkel i Hollande wzywają do przyjmowania uchodźców
Kanclerz rządu Niemiec Angela Merkel i prezydent Francji François Hollande wezwali wszystkie kraje UE do przestrzegania przepisów UE regulujących przyjmowanie uchodźców i rozpatrywanie ich wniosków o azyl. Kanclerz wyjaśniała dziennikarzom, że chodzi nie tylko o rejestrowanie imigrantów, lecz także o „ustalenie minimalnych standardów ich zakwaterowania i opieki zdrowotnej”, a „Niemcy i Francja oczekują od wszystkich krajów członkowskich rzeczywistego wdrożenia w całości prawa azylowego”. Natomiast prezydent Hollande oświadczył, że Europie jest potrzebny jednolity system przyznawania azylu, a istnienie takiego systemu jest warunkiem dalszego utrzymania systemu swobodnego przemieszczania się ludzi na obszarze umowy z Schengen. Rządy Niemiec i Francji zarzucają władzom innych państw UE (przede wszystkim Grecji, Włoch i Węgier), że nie przestrzegają przepisów UE o azylu: nie rejestrują imigrantów i pozwalają im na przejazd do Austrii, Niemiec, Szwecji czy Francji.
Nacisk z Wiednia
W wywiadzie udzielonym niemieckiej telewizji ARD minister spraw wewnętrznych Austrii Johanna Mikl-Leitner wezwała do ograniczenia unijnej pomocy finansowej dla państw UE, które nie chcą przyjmować uchodźców z Afryki i Azji. Zaapelowała o sprawiedliwe rozmieszczanie uchodźców w krajach UE...
[pozostało do przeczytania 47% tekstu]
Dostęp do artykułów: