​„Brakowanie” prawie jak za Kiszczaka

Mówiąc humorystycznie i przewrotnie, projekt rozporządzenia premier Ewy Kopacz w sprawie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej Agencji Wywiadu należy ocenić pozytywnie. A to dlatego, że projekt takiego rozporządzenia określa przede wszystkim procedurę brakowania (czyli niszczenia) dokumentów wywiadu cywilnego, a to oznacza, że ta służba specjalna musiała w okresie ostatnich ośmiu lat wytworzyć jakieś materiały, a tym samym i pracować.

Natomiast już całkiem poważnie, próba wprowadzenia takich przepisów przez Platformę Obywatelską kilkanaście miesięcy przed utratą władzy jest skandalem. Do złudzenia przypomina to przełom lat 80./90. ubiegłego wieku, kiedy to odchodzący reżim Jaruzelskiego i Kiszczaka w skali hurtowej niszczył akta tajnych służb komunistycznych. Niszczono akta operacyjne, materiały kompromitujące przyszłą elitę III RP, dowody na tajną współpracę agentury SB. W ten sposób próbowano zakonspirować najwartościowszych współpracowników, w tym także wywiadu. Dla przykładu Wydział IX Departamentu I (tzn. wywiad cywilny) zakwalifikował do zniszczenia materiały Rozpracowania Operacyjnego „SETTI” dotyczące Rudolfa Skowrońskiego. W protokole zniszczenia ze stycznia 1990 r. stwierdzono, że był on „przejęty na kontakt z Dep. II w 1985 r., zrealizował w trakcie współpracy z nami zadania wywiadowcze w kraju i za granicą. Od roku utrzymywany z nim jest kontakt tylko sporadyczny ze względu na utratę możliwości wywiadowczych, przy czym nie przewidujemy ew. wznowienia sprawy”.
Z wielkim niepokojem należy również przyjąć poszczególne przepisy projektu rozporządzenia premier Ewy Kopacz w sprawie niszczenia dokumentów służb specjalnych. Okazuje się, że niszczenie dokumentów nie będzie koordynowane i nadzorowane osobiście przez szefa Agencji Wywiadu. Kluczową rolę pełni tu dyrektor archiwum tej służby. Co więcej, według rządowej propozycji decyzje w sprawie niszczenia dokumentów mogą być podejmowane na jeszcze niższym...
[pozostało do przeczytania 34% tekstu]
Dostęp do artykułów: