Wieści Z UE \ W skrócie

Czechy ograniczą wydatki wyborcze
Rząd Czech przyjął projekt nowelizacji ustaw wprowadzający limit wydatków partii na ich kampanie wyborcze. W kampanii do izby poselskiej ten limit ma wynosić 90 mln koron (ok. 14 mln zł), a do senatu – 2,5 mln koron (ok. 380 tys. zł) na jednego kandydata. Według projektu, partie musiałyby także zakładać specjalne i przejrzyste konta wyborcze oraz poddać swoje dochody i wydatki kontroli specjalnego urzędu. Ten urząd, nadzorujący finanse partii i ruchów politycznych, miałby prawo nakładania grzywien w wysokości do 500 tys. koron.
Budapeszt przeciwny żądaniom UE
Trwa spór między władzami UE a Węgrami w sprawach opodatkowania firm
[pozostało do przeczytania 73% tekstu]
Dostęp do artykułów: