Jak bronić Rzeczypospolitej

Polska ma realne możliwości budowy środków swojego bezpieczeństwa. Ostatecznym i najważniejszym jest własna silna armia. Musi być ona wzmocniona systemem różnorakich sojuszy wiążących ewentualnego napastnika w wojnę regionalną lub globalną

Zagrożenie ze strony Rosji staje się bardzo realne. Nie chodzi nawet o niebezpieczeństwo bezpośredniego ataku, ale o wszelkie warianty wojny hybrydowej, szantaż militarny wymuszający zmiany polityczne i gospodarcze, a nawet całkowite zwasalizowanie kraju. 
Bardzo trudno mówić o jakiejkolwiek polityce wewnętrznej, jeżeli jej potencjalnym kreatorem może być przeciwnik. W każdym kraju działają szpiedzy i w każdym, w
[pozostało do przeczytania 83% tekstu]
Dostęp do artykułów: