Polskie i lokalne

Docelowo 20 proc. rynku

Głównym celem na najbliższe lata ma być osiągnięcie poziomu dwucyfrowego udziału w rynku, a docelowo dążenie w tym zakresie do średniej europejskiej, czyli do około 20 proc. – wskazywali uczestnicy konferencji. Biorąc pod uwagę, że obecnie wskaźnik ten wynosi ok. 6–8 proc. (w zależności od tego, która część rynku brana jest pod uwagę), na realizację założonego celu trzeba jeszcze będzie długo poczekać. Z danych Komisji Nadzoru Finansowego wynika, że na koniec grudnia ub.r. wielkość aktywów banków spółdzielczych wynosiła 61,7 mld zł, podczas gdy komercyjnych – 1,328 bln zł. Podobnie proporcje wyglądały w tym samym czasie w odniesieniu do wartości udzielonych kredytów (39,59 mld zł w bankach spółdzielczych, 624,74 mld zł w komercyjnych) i posiadanych depozytów (53,82 mld zł – banki spółdzielcze, 620,38 mld zł – komercyjne).

Jak jednak zaznaczyła prof. Małgorzata Zaleska, członek zarządu NBP, banki spółdzielcze mają do odegrania ważną rolę, szczególnie jako kredytodawca sektora MSP (małych i średnich przedsiębiorstw). Na ten segment banków przypada 27 proc. wartości wszystkich udzielonych MSP kredytów. Banki spółdzielcze to także główny kredytodawca rolników indywidualnych. Zaleska podkreśliła, że wskaźniki tzw. kredytów zagrożonych w bankach spółdzielczych są obecnie znacznie niższe niż w komercyjnych. Ponadto, o sile tych pierwszych świadczy fakt, że żaden z nich nie upadł w ciągu ostatnich dziewięciu lat. Jednocześnie stale zwiększają swój „stan posiadania” – liczbę oddziałów i wielkość zatrudnienia (w przypadku banków komercyjnych w ostatnim roku nastąpiła odwrotna tendencja). Jednak dla zwiększenia konkurencyjności banki spółdzielcze muszą dokonywać racjonalizacji kosztów działania, otwierać się na nowe grupy klientów, a także m.in. wzmacniać ofertę w zakresie e-bankowości (w bankach komercyjnych e-konta posiada ok. 30 proc. klientów, w spółdzielczych tylko 11 proc.)

Konsolidacja...
[pozostało do przeczytania 39% tekstu]
Dostęp do artykułów: