Wieści Z UE \ W skrócie

Koniec roamingu
coraz bliżej
Telefoniczne opłaty roamingowe w krajach Unii Europejskiej mają zniknąć od 15 czerwca 2017 r. Uzgodnili to przedstawiciele Parlamentu Europejskiego i rządów państw UE. Te opłaty mają być zmniejszane stopniowo. Od 30 kwietnia 2016 r. mają wynosić maksymalnie 5 eurocentów za minutę połączenia i 2 eurocenty za wysłanie SMS (obecnie te opłaty wynoszą 19 eurocentów za minutę rozmowy i 6 eurocentów za SMS). Likwidacja opłat roamingowych oznacza, że za telefoniczne połączenia czy przesyłanie danych z zagranicy (na obszarze UE) użytkownicy telefonów zapłacą tyle samo ile w swoim kraju. Jednak operatorzy telefonów będą mogli wprowadzić limity tanich połączeń i ewentualnie obciążyć użytkowników dodatkowymi kosztami.
11 tys. funtów
wolne od podatku
W oficjalnym powyborczym oświadczeniu budżetowym minister finansów George Osborne zapowiedział, że rząd Wielkiej Brytanii będzie dążyć do całkowitego zlikwidowania deficytu budżetu i osiągnięcia dodatniego bilansu finansów publicznych do 2019 r. Minister dodał, że państwo musi ograniczyć wydatki i powstrzymać proces dalszego zadłużania. Według planu rządu, stopniowe ograniczanie deficytu ma doprowadzić do uzyskania w roku fiskalnym 2019/2020 budżetowej nadwyżki równej 0,4 proc. brytyjskiego PKB. Kwota wolna od podatku ma zostać ponownie podniesiona i wynieść w roku przyszłym 11 tys. funtów (obecnie jest to 10 tys. funtów). Minister finansów zapowiedział również obniżenie podatku dochodowego pobieranego od firm i korporacji do 19 proc. w roku 2017 i 18 proc. w 2020 r. (obecnie brytyjski CIT wynosi 20 proc.).
Prześladowanie taniej
konkurencji we Francji
W państwach UE, a przede wszystkim w Belgii, Niemczech i Francji, kolejny miesiąc trwa prawne ograniczanie działań, a niekiedy wręcz prześladowanie amerykańskiej firmy Uber, ułatwiającej prywatny i tani transport ludzi w miastach. Według doniesień AFP, dwaj szefowie tej firmy we Francji zostali aresztowani...
[pozostało do przeczytania 18% tekstu]
Dostęp do artykułów: