Pierwszy obowiązek rządu

W listopadzie roku 1941, odpowiadając na notę rządu polskiego oraz brytyjską interwencję, Mołotow stwierdził, że zgodnie z rozporządzeniem Stalina z 13 sierpnia tego roku „wszyscy obywatele polscy, którzy byli pozbawieni wolności, jako jeńcy wojenni, czy też na zasadzie innych dostatecznych powodów, są zwolnieni, przy czym określonym kategoriom zwolnionych i jeńców wojennych władze sowieckie udzieliły pomocy materialnej”. W ten sposób władza sowiecka kłamstwem pokryła swoje zbrodnie, w dodatku co chwila używając słowa „wolność”

Tak bywa, że zwykle o wolności najwięcej mówią ci, którzy ją w sposób istotny ograniczają i którzy pogrążeni są w kłamstwie. Wolność zaś
[pozostało do przeczytania 91% tekstu]
Dostęp do artykułów: