Miliardy leżą na torach

Aż trzy publiczne instytucje zarządzające wydatkowaniem wielomiliardowych środków na modernizację transportu w naszym kraju nie mają obecnie stałego kierownictwa. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych zarządzane są przez osoby w randze pełniących obowiązki (p.o.) prezesa (dyrektora). Na czele PKP PLK stoi jeden z wiceprezesów. Eksperci podkreślają, że z punktu widzenia koalicji rządzącej taki stan jest wygodny

PKP Polskie Linie Kolejowe to spółka wchodząca w skład Grupy PKP, odpowiadająca m.in. za przeprowadzanie modernizacji szlaków kolejowych z wykorzystaniem wielomiliardowych środków unijnych. Problem w
[pozostało do przeczytania 80% tekstu]
Dostęp do artykułów: