Wieści Z UE \ W skrócie

Włoscy sędziowie zapłacą za swoje błędy
Parlament Włoch przyjął ustawę, która wprowadza zasadę cywilnej odpowiedzialności sędziów za ich błędy. Kara za błąd może kosztować sędziego nawet połowę rocznych zarobków. Każdy, kto uzna, że został niesprawiedliwie skazany, ma prawo domagać się od państwa odszkodowania. Jeśli taki wniosek zostanie uznany za uzasadniony, państwo może domagać się zwrotu wypłaconego odszkodowania od sędziego. Ta kwota nie może być jednak wyższa niż sześciomiesięczne zarobki sędziego.
UE przyjęła plan utworzenia
unii energetycznej
Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Marosz Szefczovicz poinformował prasę, że Komisja Europejska przyjęła
[pozostało do przeczytania 45% tekstu]
Dostęp do artykułów: