Wieści Z UE \ W skrócie

Ponad 276 tys. nielegalnych imigrantów
Według danych Komisji Europejskiej, w roku ubiegłym do Włoch, Grecji i innych krajów UE przybyło ponad 276 tys. nielegalnych imigrantów, w tym ok. 207 tys. szmuglerskimi statkami i łodziami przez Morze Śródziemne – z północnej Afryki, Bliskiego Wschodu i Turcji. Największe źródło problemu stanowi Libia, przez którą do Europy podąża znaczna większość nielegalnych imigrantów z Afryki.

Szkocja wstrzymuje wydawanie zezwoleń na gaz z łupków
Władze Szkocji ogłosiły wstrzymanie wydawania firmom zezwoleń na prace związane z wydobyciem gazu ze skalnych łupków, do czasu zbadania wpływu hydraulicznego szczelinowania (dominującej metody wydobycia tego gazu) na zdrowie okolicznych mieszkańców. Stawia to pod znakiem zapytania plany rządu premiera Davida Camerona, który od dawna opowiada się za zwiększaniem wydobycia gazu łupkowego, aby zyskać rekompensatę za spadek wydobycia gazu z Morza Północnego.

Huty proszą rząd o wsparcie
Według „Pulsu Biznesu”, pracownicy i związkowcy kilku hut w Polsce apelują do rządu o pomoc. Podkreślają, że nie chodzi im o utrzymanie dotychczasowych przywilejów, ale o pomoc dla hut, które z powodu restrykcyjnych przepisów środowiskowych UE przegrywają w konkurencji z hutami azjatyckimi i amerykańskimi. Pracownicy ArcelorMittal Poland przypominają, że w ubiegłym roku weszła w życie unijna dyrektywa IED. Nakłada ona na huty nowe zadania związane z ochroną środowiska, co ma kosztować firmę 420 mln euro. Obawiają się, że wskutek tego koncern będzie zmuszony do znacznego ograniczenia produkcji i zatrudnienia w Polsce. 

Większość Niemców za pozostaniem Grecji w strefie euro
Jak wynika z sondażu opinii przeprowadzonego dla „Bild am Sonntag”, większość ankietowanych Niemców chce, aby Grecja pozostała w strefie waluty euro – choć nowy lewicowy rząd w Atenach odrzuca politykę budżetowych oszczędności...
[pozostało do przeczytania 41% tekstu]
Dostęp do artykułów: