Wieści Z UE \ W skrócie

Niespójna polityka UE wobec Rosji
Parlament Europejski wezwał kraje UE do utrzymania obecnych sankcji wobec Rosji, dopóki nie zmieni ona swojej polityki w stosunku do Ukrainy. Posłowie parlamentu UE w większości uznali, że należy zagrozić Rosji nowymi sankcjami – obejmującymi przede wszystkim transakcje finansowe i sektor energetyki atomowej. Jednak według „Wall Street Journal”, wcześniejszy o kilka dni roboczy dokument dyplomacji UE w sprawie stosunków z Rosją zakłada ograniczenie sankcji i wznowienie rozmów o zniesieniu wiz i nowej współpracy handlowej.

Richard von Weizsaecker nie żyje
O śmierci byłego prezydenta Niemiec
[pozostało do przeczytania 73% tekstu]
Dostęp do artykułów: