Największy polski exodus

Polityka polskiego rządu sprowadza się do utrzymania status quo kraju, który jest zasobem taniej siły roboczej. Jeśli nie tworzy się warunków dla przedsiębiorczości, nie obniża podatków, nie tworzy nowych miejsc pracy, nie wprowadza mechanizmów umożliwiających kupno mieszkania przez młode osoby, czyli nie robi się tego wszystkiego, co by spowodowało, że ludzie mogliby normalnie funkcjonować, to cóż to jest innego? – z prof. Krystyną Iglicką-Okólską, wiceprezesem Polski Razem, ekonomistką i demografem, rozmawia Joanna Lichocka

Ile osób już wyjechało z Polski? Dwa, trzy miliony?

Według smutnych, najnowszych danych Eurostatu wiemy, że z Polski wyjechało na
[pozostało do przeczytania 93% tekstu]
Dostęp do artykułów: