Polska wciąż na mieliźnie

Perspektywa wzrostu polskiej gospodarki około 3 proc. w najbliższych latach nie wystarczy, by myśleć o szybkim dogonieniu gospodarek zachodnich. Nawet gdy – jak obecnie – przeżywają one okres stagnacji, a 3-proc. wzrost należy do najwyższych w Unii. Co istotne, spodziewany w najbliższych latach wielomiliardowy strumień funduszy unijnych nie będzie w stanie zwiększyć tak niskiej, jak na nasze potrzeby, stopy wzrostu

Jak twierdzą ekonomiści, dopiero co najmniej 4-proc. wzrost PKB, z jakim mieliśmy do czynienia przez większą część ostatniego 20-lecia, może realnie zbliżyć Polskę do średniego poziomu unijnego. Mimo sporych postępów w tej dziedzinie w ostatnich
[pozostało do przeczytania 79% tekstu]
Dostęp do artykułów: