Chłopaki z notesu Bieruta, czyli prawdziwy rodowód PSL

„Najważniejszym partnerem Związku Młodzieży Wiejskiej jest Wszechzwiązkowy Leninowski Komunistyczny Związek Młodzieży. Współpraca ta ciągle rozszerza się (…), obejmuje wymiany grup studyjnych (…), szkolenia dla aktywu” – pisał tygodnik „Zarzewie” w 1987 r., czyli w czasach, gdy ważnym aktywistą tego ugrupowania był Janusz Piechociński

Wymieniona długa nazwa sowieckiego młodzieżowego związku streszczana była jednym słowem – Komsomoł. To przez komsomolców szkoleni byli działacze organizacji, w której błyskotliwie awansował Piechociński.
Opowieść o historii PSL potwierdza trafność anegdoty, zgodnie z którą jest on partią zbudowaną tak jak arbuz. Na zewnątrz
[pozostało do przeczytania 92% tekstu]
Dostęp do artykułów: