Wielodzietność jako chrześcijańska norma

Medialny pył po synodzie powoli opada. Teraz więc można zająć się tym, co rzeczywiście przyniósł Choć warto mieć świadomość ogromnych zagrożeń, jakie niosły ze sobą niektóre z postulatów Ojców Synodalnych (szczególnie tych niemieckojęzycznych), to jednocześnie trudno nie dostrzec, że spotkanie to przyniosło także pozytywne efekty. Jednym  z nich są uwagi na temat wielodzietności, które – po poprawkach naniesionych w grupach przez m.in. polskich hierarchów – znalazły się w nowym „Relatio”....
[pozostało do przeczytania 78% tekstu]
Dostęp do artykułów: